JSS Efficient Engineering i QS Enginyeria: Comparteixen la Importància de les Persones i el Canvi Cultural en la Implementació LEAN amb Catsalut, Bimetric i Enaltis

1 septiembre, 2023

SISTEMES INTEGRATS I COL·LABORATIUS DE GESTIÓ, CONTRACTACIÓ I LLIURAMENT DE PROJECTES. SISTEMES IPD

A. Contractes «back to back»: Responsabilitat compartida i respecte entre els agents .
B. Definició de matriu de rols i responsabilitats. Augment de la participació dels agents a les seves àrees de menys responsabilitat.
C. Obligacions contractuals entre les parts. Treballar els Plecs per aportar valor afegit als agents.
D. La viabilitat dels projectes. Desenvolupar les idees treballant totes les àrees per permetre que la comissió econòmica tanqui a zero.
E. Compartir és aprendre: Les reunions N0 amb informes a nivell gerencial dels tres projectes (HUAV, SEM i Can RUTI).
F. La intensitat i l’ordre són possibles. Reunions N1, Visites a l’obra N2, Reunions de desenvolupament del projecte N3, Reunions de producció. Conceptes V1 (validació de criteris: PB), V2 (desenvolupament executiu: gestió de compres) i V3 (redacció de planols de taller: construir). (Agents Lean).
G. Metodologia Agile per a contratemps: Buscar solucions, no culpables. Kaizen (Millora contínua).
H. El valor local. Aliances i contactes HUAV. Recolzament d’Ajuntaments

LEAN CONSTRUCTION I LEAN DESIGN I EL LAST PLANNER SYSTEM (LPS) COM A SISTEMA DE PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL

I. L’experiència és un grau. Equips sèniors i especialització en metodologia (C. Ayats).
J. La competitivitat. La importància d’aconseguir les validacions V1 i V2. El termini i els fons REHAC.
K. El treball anticipat. Implicació dels agents per avaluar els pròxims treballs a realitzar i el rendiment dels equips d’execució.
L. La resiliència. Actualització diària de LPS i reducció de retards de planificació per causes alienes.
M. Alertes per altes temperatures. Suspensió de treballs a l’estiu, modificació d’horaris.
O. El longest path. Quan serveis afectats i trasllats puntuals esdevenen el coll d’ampolla.
P. Indicadors de compliment. PPC, Motius de incompliment, productivitat i restriccions. Causes honestes i realistes, mesures correctives i gestió de recursos.
Q. Entorns V.U.C.A. Coneixement de barreres de subministres per part de la UTE.

SISTEMES BIM PER A MODELAT I DISSENY, EXECUCIÓ I OPERACIÓ

R. L’entorn documental comú. Organització i formació. BIM managers i la figura d’un responsable.
S. Coordinació de disciplines. Gestió comuna d’IFC i auditories de col·lisions.
T. BIM accessible per a tothom. DALUX com a eina accessible per a tots els agents de l’obra.
U. Seguiment virtual de l’obra. Càmeres time-lapse.
V. Connexió entre el model i GMAO. Paràmetres intel·ligents.
W. Seguiment documental constructiu. Planols de detall amb la col·laboració de la indústria per esdevenir as-built.
X. Utilitat del model en les reunions de treball. Models sempre actualitzats davant de planols desfasats. Planificació a mig i curt termini on es valida la constructibilitat del model (N3).
Y. L’escala 1/1. Mock up de façanes i de consultes. Validació de fidelitat amb el client.
Z. La DEO. Participació en el desenvolupament de les solucions i planificació dels treballs segons execució. Certificacions d’obra a partir del model.

#JSSEfficientEngineering