Coneixem de prop JSS Efficient Engineering

10 junio, 2017

Coneixem de prop JSS Efficient Engineering, de la mà del seu director general, Francesc Martínez

El Director General de JSS Efficient EngineeringFrancesc Martínez resumeix els 25 anys de trajectòria d’aquesta empresa, dedicada a l’enginyeria d’instal·lacions. Una companyia, formada inicialment per tres socis que gràcies a la seva dedicació, entusiasme i tenacitat ha aconseguit convertir-se en una empresa sòlidai reconeguda dins del sector.

FrancescMartínez, també assenyala que des de JSS aposten fermament per la tecnologia i la innovació. D’una banda, perquè el mercat ho demana i de l’altra, perquè per garantir la sostenibilitat de les instal·lacions és imprescindible l’aplicació de la tecnologia, sempre amb l’objectiu d’oferir un millori més completservei al client.

D’entre l’ampli ventall de projectes del portfoli de JSS, FrancescMartínez destaca dos com a més significatius: la nau de producció de Procter & Gamble a Xixona, doncs, va suposar un repte important tant pel nivell tecnològic com pels terminis establerts i més recentment, la gestió de les instal·lacions i la direcció d’obra de la seu corporativa de Cuatrecasas a Barcelona.

Finalment, quant a l’equip humà que integra JSS Efficient EngineeringFrancesc Martínezassenyala que a banda de disposar d’una excel·lent formació en les àrees d’instal·lacions mecàniques elèctriques, entre altres; també, aporten el coneixement del procés de producció, permetentrealitzar un disseny molt acurat, tenint en compte totes les necessitats dels clients.