Sostenibilitat a través de la nova Normativa

6 noviembre, 2020

Col.laboració en els canvis normatius per a la Sostenibilitat dels edificis.

Una oportunitat de participació de JSS Efficient Engineering a través del Grup d’experts d’Incorporació d’Exigències CTE 2019 en la OEE-* AEB.


A través de l’impuls de l’Agència de l’Energia en la redacció de la seva nova ordenança i del PLA CLIMA de l’ajuntament de Barcelona s’ha creat un grup d’experts liderats per Societat Orgànica que durant quatre mesos treballen aquest 2019 en com aconseguir els següents objectius :

Per a això s’estableixen els següents grups de treball i metodologia :

Gràcies

JSSasociados.es #JSSEfficientEngineering